Over KP Praktijk‎ > ‎

KP Praktijk en specialistische GGZ


KP Praktijk en specialistische GGZ

Vooral als klachten en problemen ernstig en (of) ingewikkeld voelen past aanmelden bij KP Praktijk goed. 
Soms lijken klachten eenvoudig maar zijn er complexe oorzaken. Als er bij klachten onderliggende problemen zijn is specialistische zorg nodig. KP Praktijk biedt ook die zorg. Met meer dan 25 jaar werkervaring in behandeling van complexe problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft Marieke van Meeteren een ruime ervaring in SGGZ bieden, waarnaast zij enorme passie kent om deze doelgroep te behandelen.

Wanneer ernstige en of ingewikkelde klachten en problemen samengaan met te starre patronen in contact met anderen is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek. De te starre patronen kennen dan vaak in zichzelf een probleemoplossende kracht. Maar door te vaste, starre inzet schieten de patronen tekort in flexibel afstemmen op de juist complexe situaties in het leven. Er mist de nodige flexibiliteit. 

KP Praktijk biedt inzicht in de problemen achter de klachten, biedt psychotherapie om regie te nemen en de klachten te voorkomen door klachtgevoelige (overlevings) patronen te doorbreken en de patronen te veranderen.

Als iemand kiest patronen te accepteren, biedt KP Praktijk handvatten en vaardigheden om te accepteren en beter met klachten om te gaan, zodat de lijdensdruk en ernst van de problematiek fors kunnen afnemen.