Over KP Praktijk‎ > ‎

KP Praktijk en gespecialiseerde GGZ


KP Praktijk en gespecialiseerde GGZ

Vooral volwassen en ouderen die hun klachten en problemen als ernstig / ingewikkeld ervaren zijn bij KP Praktijk op de goede plek. 
Soms lijken klachten eenvoudig maar zijn er complexe oorzaken. Als er bij klachten onderliggende problemen zijn is specialistische zorg nodig. KP Praktijk biedt ook die zorg. Met 20 jaar werkervaring in behandeling van complexe problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft Marieke van Meeteren een ruime ervaring in de specialistische GGZ, waarnaast zij enorme passie kent om deze doelgroep te behandelen.

Wanneer ernstige en of ingewikkelde klachten en problemen samengaan met klachten die ontstaan door te starre patronen in contact met anderen is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek. De te starre patronen kennen dan vaak in zichzelf een probleemoplossende kracht. Tegelijkertijd schieten deze patronen, door te vaste, starre inzet tekort in flexibel kunnen afstemmen op de juist complexe situaties in het leven. Er mist de nodige flexibiliteit. 

KP Praktijk biedt inzicht in de problemen achter de klachten, biedt psychotherapie om regie te nemen en de klachten te voorkomen door klachtgevoelige (overlevings) patronen te doorbreken en de patronen te veranderen.

Als iemand kiest patronen te accepteren, biedt KP Praktijk handvatten en vaardigheden om te accepteren en beter met klachten om te gaan, zodat de lijdensdruk en ernst van de problematiek fors kunnen afnemen.