Supervisie

Er is mogelijkheid om mevr. drs. M.T. van Meeteren in te schakelen als supervisor en als leertherapeut.

Zij is geregistreerd supervisor VGCt en leertherapeut VGCt (vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie). 

Ook is zij geregistreerd supervisor NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie).


Wanneer en waar

Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijkruimte van KP Praktijk, zowel op werkdagen als in de avonduren (in overleg). 

Bij zowel supervisie als leertherapie is het mogelijk eerst vrijblijvend kennis te maken en over en weer af te stemmen.


Werkwijze supervisie

Voorafgaand aan de eerste supervisie afspraak mailt de supervisant aan de supervisor:

welke (vgct)vooropleiding is gevolgd, 

op welke werkplek en met welke cliënten gewerkt wordt,

in welk kader de supervisie wordt gezocht,

Informatie over ervaringen met inzet van cognitieve gedragstherapie en andere psychotherapiemethodieken tot nu toe zijn welkom!


Wanneer de supervisant de supervisie wil laten tellen voor de VGCt neemt hij/zij tijdens de eerste afspraak het supervisieformulier (in tweevoud) mee.

De supervisant denkt voor de start van de supervisie alvast na over (SMART) doelen die hij/zij in deze supervisie wil bereiken. 

Om zoveel mogelijk uit de supervisie te halen wordt gebruik gemaakt van video-opnames. Ook reflectieverslagen zijn onderdeel van de supervisie.


Kosten

Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 100,00 per 45 minuten. 

Facturen worden gestuurd aan het einde van de maand, dit kan naar wens anders afgesproken worden.

Afspraken dienen 48 uur van te voren afgezegd te worden. 

Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 

Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 


Over de supervisor/leertherapeut:
Zie ook KP Praktijk en mevr. drs. M.T. van Meeteren

Kort: zij studeerde klinische psychologie aan de RUG 1989-1995, volgde beroepsopleidingen RINO Noord-Holland 1996-2000/2003, BIG registraties: klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, doorliep opleidingsroute tot cognitief gedragstherapeut, lid VGCt® en is Supervisor VGCt® , 
is NVP supervisor, ze doorliep de opleidingsroute tot schematherapeut en is lid van de opleidingscommissie van de vereniging voor schematherapie.

Overige competenties:

EMDR therapie, level 1 en 2 (behandeling van eenvoudig en complex trauma)

Linehantherapie, dialectische gedragstherapie (behandeling van BPS/emotieregulatiestoornis)

Schematherapie (behandeling van persoonlijkheidsproblematiek)

5 gesprekkenmodel (kortdurende psychodynamische psychotherapie)

groepspsychotherapie in setting van intensieve deeltijd/dagbehandeling: psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek)

psychosomatiek (chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis, diabetes mellitus)

Contact:    info@kppraktijk.nl  of   06 24199047