Supervisie en opleiding

Marieke van Meeteren geeft supervisie, leertherapie en opleiding

Ik ben geregistreerd 
supervisor VGCt en leertherapeut VGCt (vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie), 
supervisor NVP  en leertherapeut NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie),
docent CRKBO


Wanneer en waar

Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijkruimte van KP Praktijk, zowel op werkdagen als in de avonduren (in overleg). 

Bij zowel supervisie als leertherapie is de eerste afspraak een intake en kennismaking, om over en weer te kunnen afstemmen. 

Wanneer blijkt dat we willen samenwerken is dit de start van de supervisie. 

Opleiding in schematherapie vindt plaats op locatie en in samenwerking met een collega schematherapeut-supervisor.


Werkwijze supervisie

Vooraf mailt de supervisant een overzicht van:

eerdere en huidige opleiding, ervaring, 

eerdere en huidige werkplekken, 

eerdere en huidige doelgroep, met welke cliënten op dit moment gewerkt wordt,

in welk kader de supervisie/leertherapie wordt gezocht, 

wat de doelen zijn die je graag wilt bereiken.

Informatie over ervaringen met inzet van cognitieve gedragstherapie en andere psychotherapiemethodieken tot nu toe is welkom!


Wanneer een doel is de supervisie te laten (mee-)tellen voor de VGCt helpt het om de opleidingsregels van de vereniging door te nemen, alvast je

weg te zoeken (lidmaatschap of huren van pe-dossier, kennis opdoen praktijktoetsen). N=1 of N=2 supervisie is ook welkom.

De supervisant denkt voor de start van de supervisie alvast na over (SMART) doelen die hij/zij in deze supervisie wil bereiken. 

Om zoveel mogelijk uit de supervisie te halen wordt gebruik gemaakt van video-opnames. 

Ook voorbereiding en reflectie zijn onderdeel van de supervisie.


Kosten

Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 100,00 per 45 minuten. 

Facturen worden gestuurd aan het einde van de maand, tenzij anders wordt afgesproken.

Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 


Over mij als supervisor/leertherapeutZie onder KP Praktijk en Marieke van Meeteren

Kort: ik studeerde klinische psychologie aan de RUG 1989-1995, volgde beroepsopleidingen bij de RINO Noord-Holland 1996-2000/2003, haalde de BIG registraties: klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, deed de opleidingsroute van de VGCt, werd lid VGCt® en Supervisor VGCt® , 
ben NVP supervisor en leertherapeut, deed de opleidingsroute tot schematherapeut en ben senior schematherapeut en lid van de opleidingscommissie van de vereniging voor schematherapie. 

Sinds vorig jaar ben ik ook als docent/opleider actief. Begin 2019 schreef ik samen met Anne-Marie Claassen een artikel dat geplaatst is in Psy-Expert (jaargang 5, nummer 1, maart 2019) 'Diagnostiek volgens de schematherapie; het gebruik van de casusconceptualisatie als een werkmodel'. 
We geven samen -intussen de tweede- basiscursus Schematherapie en de Gezond Volwassene (25 uur basiscursus).

Overige competenties:

EMDR therapie, level 1 en 2 (behandeling van eenvoudig en complex trauma)

Linehantherapie, dialectische gedragstherapie (behandeling van BPS/emotieregulatiestoornis)

5 gesprekkenmodel (kortdurende psychodynamische psychotherapie)

groepspsychotherapie in setting van intensieve deeltijd/dagbehandeling: psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek)

psychosomatiek (chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis, diabetes mellitus)

AFT (affectfobietherapie)

Contact:    info@kppraktijk.nl  of   06 24199047