KP Praktijk en specialistische GGZ

KP Praktijk en gespecialiseerde GGZ

Vooral volwassen en ouderen die hun klachten en problemen als ernstig / ingewikkeld ervaren zijn bij KP Praktijk op de goede plek.

Volwassenen en ouderen met ogenschijnlijk eenvoudige psychische problematiek, die 'echter' onderliggend complexe oorzaken kent, zijn bij KP Praktijk óók aan het juiste adres. Met 20 jaar werkervaring in behandeling van complexe problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft Marieke van Meeteren, een ruime ervaring in de specialistische GGZ, waarnaast zij enorme passie kent om deze doelgroep te behandelen.

Als er ernstige en of ingewikkelde klachten en problemen bestaan gaan deze vaak samen met (te starre) overlevingspatronen in contact met anderen. Dan is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek. De te starre patronen kennen dan vaak in zichzelf een probleemoplossende kracht. Tegelijkertijd schieten deze patronen tekort in flexibel kunnen afstemmen op de juist complexe situaties in het leven. Er mist de nodige flexibiliteit.

KP Praktijk biedt deze doelgroep inzicht in de problemen achter de klachten, biedt psychotherapie - vaak schematherapie- om regie te nemen en de klachten te voorkomen door klachtgevoelige (overlevings) patronen te doorbreken en de patronen te veranderen.

Als iemand kiest patronen te accepteren, biedt KP Praktijk handvatten en vaardigheden om te accepteren en beter met klachten om te gaan, zodat de lijdensdruk en ernst van de problematiek fors kunnen afnemen.