KP Praktijk en privacy

KP Praktijk, gevestigd te Hengelo (Ov) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59808470, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe KP Praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).