Supervisie en Opleiding
Er is mogelijkheid om mij in te schakelen als supervisor, als leertherapeut en als opleider.

Ik ben geregistreerd

supervisor VGCt en leertherapeut VGCt (vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie),

supervisor NVP en leertherapeut NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie),

docent CRKBO, met A.M. Claassen geef ik basis- en vervolgcursussen schematherapie

Wanneer en waar

Supervisie en leertherapie vinden plaats in de praktijkruimte van KP Praktijk, zowel op werkdagen als in de avonduren (in overleg).

Bij zowel supervisie als leertherapie is de eerste afspraak een intake en kennismaking, om over en weer te kunnen afstemmen.

Wanneer blijkt dat we willen samenwerken is dit de start van de supervisie.

Opleiding in schematherapie vindt plaats op locatie en in samenwerking met een collega schematherapeut-supervisor.

Werkwijze supervisie

Vooraf mailt de supervisant een overzicht van:

eerdere en huidige opleiding, ervaring, werkplekken en doelgroep, met welke cliënten op dit moment gewerkt wordt,

in welk kader de supervisie/leertherapie wordt gezocht en wat de doelen zijn die je graag wilt bereiken.

Ook je ervaring met inzet van cognitieve gedragstherapie en andere psychotherapiemethodieken tot nu toe is welkom!

Wanneer een doel is de supervisie te laten (mee-)tellen voor de VGCt helpt het om de opleidingsregels van de vereniging door te nemen en

hierin alvast je weg te zoeken (lidmaatschap of huren van pe-dossier, kennis opdoen praktijktoetsen). N=1 of N=2 supervisie is ook welkom.

Je denkt voor de start van de supervisie alvast na over (SMART) doelen die je in deze supervisie wilt bereiken.

Tijdens je supervisieperiode maak je gebruik van video-opnames. Voorbereiding en reflectie zijn ook onderdeel van de supervisie.

Kosten

Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 100,00 per 45 minuten.

Facturen worden gestuurd aan het einde van de maand, tenzij anders wordt afgesproken.

Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Over mij als supervisor/leertherapeut: Zie onder KP Praktijk en Marieke van Meeteren

Kort:

ik studeerde klinische psychologie aan de RUG 1989-1995, deed de KP en PT beroepsopleidingen bij de RINO Noord-Holland 1996-2000/2003, deed de opleidingsroute van de VGCt, werd lid VGCt® en Supervisor VGCt® , werd NVP supervisor en leertherapeut, deed de opleidingsroute tot schematherapeut en ben senior schematherapeut en lid van de opleidingscommissie van de vereniging voor schematherapie. Ik gaf met veel plezier werkbegeleiding in instellingen en ben nu actief als docent/opleider. Begin 2019 schreef ik samen met Anne-Marie Claassen een artikel dat geplaatst is in Psy-Expert (jaargang 5, nummer 1, maart 2019) 'Diagnostiek volgens de schematherapie; het gebruik van de casusconceptualisatie als een werkmodel'.

We geven samen de basis en de vervolgcursus Schematherapie en de Gezond Volwassene .

Overige competenties/ervaringsdeskundigheid:

EMDR therapie, level 1 en 2 (behandeling van eenvoudig en complex trauma)

Linehantherapie, dialectische gedragstherapie (behandeling van BPS/emotieregulatiestoornis)

5 gesprekkenmodel (kortdurende psychodynamische psychotherapie)

groepspsychotherapie in setting van intensieve deeltijd/dagbehandeling: psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek)

psychosomatiek (chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis, diabetes mellitus)

AFT (affectfobietherapie)

Contact: info@kppraktijk.nl of 06 24199047