Welkom bij KP Praktijk

KP Praktijk heeft geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen, zie kopje aanmelden

KP Praktijk 

Op deze site is informatie te vinden over KP Praktijk. Dit is een praktijk voor klinische psychologie* en psychotherapie. 

KP Praktijk biedt diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen met alle soorten psychische klachten. 

De Inzet van KP Praktijk is: doen wat werkt en behandelen op geleide van succes. In de behandeling wordt vaak geëvalueerd.
De therapie is succesvol als er concreet vooruitgang geboekt wordt. Zolang duidelijk is dat de samen opgestelde doelen bereikt (kunnen) worden, wordt de behandeling voortgezet. Wanneer er geen of niet genoeg vooruitgang geboekt wordt, kijken we waarom dat zo is. Soms kunnen behandeldoelen bijgesteld worden, methodiek aangepast, in andere gevallen wordt iemand gericht verwezen.

In KP Praktijk is de psycholoog werkzaam als klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Behandeling kan hierdoor op maat worden geboden. Dankzij deze verschillende beroepen mag KP Praktijk namelijk eenvoudige en complexe problematiek behandelen. Wanneer je huisarts, POH-GGZ, maatschappelijk werker of bedrijfsarts je verwijst voor generalistische basis-GGZ of voor specialistische GGZ dan ben je bij KP Praktijk op de goede plek. 

Een aantal diagnoses (of terechte redenen om hulp te zoeken) vallen buiten de Basis GGZ en Specialistische GGZ en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. zie Kosten.

* Wat is klinische psychologie en wat doet een klinisch psycholoog?

Klinische psychologie gaat over geestelijke gezondheidszorg
over wat werkt: van welke behandelingen is ervaren en bewezen dat ze werken.
over wat hindert: alle psychische en psychiatrische klachten en problemen.
over diagnostiek: wat is er aan de hand.
over waarom: hoe die klachten en problemen zijn ontstaan én
over behandeling: wat is er aan te doen. 
Een klinisch psycholoog weet 
welke behandelingen 'effectief' zijn én 
hoe die behandelingen uitgevoerd moeten worden. 

Een klinisch psycholoog stelt dus bij mensen vast wat er aan de hand is (diagnostiek)
en biedt hen behandeling op maat (therapie). 

Klinisch Psycholoog is een beschermde titel en een specialisatie, die is vastgelegd binnen de wet BIG. 
Dit betekent dat de klinisch psycholoog lang en intensief geschoold is in de geestelijke gezondheidszorg en het behandelen daarvan, nl: 
de studie klinische psychologie aan de universiteit, plus
de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, plus
de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog, dán 
de registratie in het register van de wet BIG. 

Veel klinisch psychologen hebben hiernaast ook de beroepsopleiding en BIG registratie tot psychotherapeut behaald.
Per beroepsgroep gelden strenge regels voor regelmatige herregistratie, bedoeld om de deskundigheid te behouden.