Welkom bij KP Praktijk

KP Praktijk heeft ruimte voor nieuwe aanmeldingen, zie kopje aanmelden

KP Praktijk 

Op deze site is informatie te vinden over KP Praktijk. Dit is een praktijk voor klinische psychologie*. 

KP Praktijk biedt diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen met alle soorten psychische klachten. 

De Inzet van KP Praktijk is: doen wat werkt en behandelen op geleide van succes. Gedurende een therapie door KP Praktijk wordt er regelmatig geëvalueerd. De therapie is succesvol wanneer er concreet vooruitgang geboekt wordt. Zolang duidelijk is dat de samen opgestelde doelen bereikt (kunnen) worden, wordt de behandeling voortgezet. Wanneer er geen/onvoldoende vooruitgang geboekt wordt, wordt onderzocht waarom niet. In sommige gevallen kunnen behandeldoelen bijgesteld worden, methodiek aangepast, in andere gevallen wordt iemand gericht verwezen.

In KP Praktijk is de psycholoog werkzaam als klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Behandeling kan hierdoor op maat worden geboden. Dankzij deze verschillende beroepen mag KP Praktijk namelijk eenvoudige en complexe problematiek behandelen. Wanneer uw huisarts, POH-GGZ, maatschappelijk werker of bedrijfsarts u verwijst voor generalistische basis-GGZ of voor specialistische GGZ dan bent u bij KP Praktijk hiervoor op de goede plek. 

Een aantal diagnoses (of terechte redenen om hulp te zoeken) vallen buiten de Basis GGZ en Specialistische GGZ en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. zie Kosten.

* Wat is klinische psychologie en wat doet een klinisch psycholoog?

Klinische psychologie gaat over geestelijke gezondheidszorg, over alle psychische en psychiatrische klachten en problemen, hoe die vastgesteld 'gediagnosticeerd' kunnen worden. Het gaat over hoe die klachten en problemen ontstaan én over wat er aan te doen is. Het gaat over behandelingen waarvan ervaren is en waarvan bewezen is dat ze werken 'effectief' zijn én over hoe die behandelingen uitgevoerd moeten worden. Een klinisch psycholoog stelt bij mensen vast wat er aan de hand is (diagnostiek) en biedt hen behandeling op maat (therapie). Klinisch Psycholoog is een beschermde titel en een specialisatie, die is vastgelegd binnen de wet BIG. De klinisch psycholoog is langer en intensiever geschoold om u te behandelen dan andere psychologen. Dat wil zeggen dat eerst de universitaire studie klinische psychologie, dan de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en dan de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog succesvol gevolgd moeten zijn.
Dan volgt registratie in het register van de wet BIG. 
Veel klinisch psychologen hebben daarnaast ook de beroepsopleiding en registratie tot psychotherapeut behaald.
Per beroepsgroep gelden strenge regels voor regelmatige herregistratie, bedoeld om de deskundigheid te behouden.