Kosten

het is van belang te noemen dat de praktijk aan het zorgplafond van VGZ zit, 
dus wanneer u verzekerd bent bij VGZ, dan kan KP Praktijk u (komend jaar) ook wanneer er geen aanmeldingsstop is, niet in behandeling nemen.
Vergoeding en kosten

Behandeling binnen de Basis GGZ en binnen de Specialistische GGZ wordt (buiten het wettelijk eigen risico van € 385,- per jaar voor 2020) doorgaans volledig vergoed vanuit het basispakket.
Voorwaarde daarbij is dat uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. 
KP Praktijk heeft contracten in 2020 met alle zorgverzekeraars.
Enkele zorgverzekeraars (VGZ en CZ) hebben hun budget voor zorg gelimiteerd met een zorgplafond.

Contracten

KP Praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars, voor de Generalistische Basis GGZ en voor de Specialistische GGZ. 
Voor vragen kunt u voorafgaand aan de aanmelding contact opnemen en uw zorgverzekeraar raadplegen (zie ook Contracten zorgverzekeringen).

Niet vergoedde zorg

Een aantal diagnoses (of terechte redenen om hulp te zoeken) vallen buiten de Basis GGZ en Specialistische GGZ en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar:


* aanpassingsstoornissen: als u iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals ontslag, overlijden, scheiding en psychische klachten heeft ontwikkeld. 


Wanneer de behandeling, ondanks de aanpassingsstoornis, meer gericht is op uw persoonlijkheid, dan wordt de zorg wel vergoed.

* psychische klachten die direct te maken hebben met een lichamelijke aandoening. Hiervoor wordt alleen behandeld binnen een ziekenhuis.


* relatieproblemen.

* zeer intensieve behandeltrajecten (meer dan 6000 minuten per jaar).

* sommige zorgverzekeraars hebben nog andere problemen uitgesloten van vergoeding. Controleer goed of dit het geval is bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u bij KP Praktijk toch een therapie willen volgen voor niet vergoedde zorg, dan moet u dit zelf betalen. 


De kosten van een niet-basispakketzorg consult (OVP) zijn €98,- per uur.


Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent van € 385,- voor het jaar 2020. 
Dit wordt (wanneer u uw eigen risico nog niet hebt aangesproken in dit jaar) aan het eind van uw behandeling bij u gedeclareerd door de zorgverzekeraar. 

Afzeggen binnen 24 uur

Als u een afspraak op tijd afzegt (dat is minstens 24 uur van tevoren), dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.  
Wanneer u niet of niet tijdig (minder dan 24 uur van tevoren) afzegt, krijgt u een rekening van €85,-. 
Uw ziektekostenverzekering vergoedt deze kosten niet. 

U kunt een afspraak afzeggen door een voicemailbericht achter te laten op 06-24199047 of een email te sturen naar info@kppraktijk.nl.
Subpagina''s (1): Contracten zorgverzekeringen