Aanmelden

KP Praktijk heeft op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

het is ook van belang te noemen dat de praktijk aan het zorgplafond van VGZ zit, 
dus wanneer u verzekerd bent bij VGZ, dan kan KP Praktijk u (komend jaar) ook wanneer er ruimte ontstaat, niet in behandeling nemen. 

Laatste actualisatie wachttijden: 20-11-2018


Wanneer er weer ruimte voor is, geldt de onderstaande informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Hoe u zich kunt aanmelden:

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden, maar wel mede op verwijzing van uw huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts of 

maatschappelijk werk. U kunt zich aanmelden door te bellen tijdens het telefonisch spreekuur. 

telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 8:15 tot 8:45 uur ~ telefoonnummer 06-24199047                                              

In het eerste telefonisch contact worden enkele gegevens van u gevraagd en wordt zo mogelijk een eerste afspraak met u gepland.


Wanneer u niet in de gelegenheid bent tijdens het telefonisch spreekuur te bellen dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken

en wordt u teruggebeld.

In verband met de vergoeding door de verzekering is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk met vermelding van 

“Generalistische basis GGZ”  of “Specialistische GGZ” noodzakelijk. 

KP Praktijk doet haar uiterste best om u na de aanmelding zo snel mogelijk verder te kunnen helpen.  

Vermeld uw telefoonnummer en emailadres waarop u meestal bereikbaar bent zodat u een bevestiging van een eerste afspraak of andere berichten tijdig ontvangt.

aanmeldingsstop: er is momenteel géén ruimte voor aanmeldingen. 

wachttijd: (zodra deze stop opgeheven kan worden, staat hier de actuele wachttijd genoemd

 “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”