Aanmelden

KP Praktijk heeft op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

het is van belang te noemen dat de praktijk aan het zorgplafond van CZ en VGZ zit, 
dus wanneer je verzekerd bent bij CZ of VGZ, dan kan KP Praktijk je (komend jaar) ook wanneer er ruimte ontstaat, niet in behandeling nemen. 

Laatste actualisatie wachttijden: 21-02-2020


Wanneer er weer ruimte voor is, geldt de onderstaande informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Hoe je je kunt aanmelden:

Je kunt je op eigen initiatief aanmelden, maar wel mede op verwijzing van je huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts of 

maatschappelijk werk. Je kunt je aanmelden door te bellen tijdens het telefonisch spreekuur. 

telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 8:15 tot 8:45 uur ~ telefoonnummer 06-24199047                                              

In het eerste telefonisch contact worden enkele gegevens van je gevraagd en wordt zo mogelijk een eerste afspraak met je gepland.


Wanneer je niet in de gelegenheid bent tijdens het telefonisch spreekuur te bellen dan kun je je naam en telefoonnummer inspreken

en word je teruggebeld.

In verband met de vergoeding door de verzekering is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk met vermelding van 

(basis) BGGZ  óf (specialistische) SGGZ noodzakelijk. 

KP Praktijk doet haar uiterste best om je na de aanmelding zo snel mogelijk verder te kunnen helpen.  

Vermeld je telefoonnummer en emailadres waarop je meestal bereikbaar bent zodat je een bevestiging van een eerste afspraak of andere berichten tijdig ontvangt.

aanmeldingsstop: er is momenteel geen ruimte voor aanmeldingen. 

wachttijd:  (zodra de stop opgeheven wordt, staat hier de actuele wachttijd genoemd

 “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”