Over KP Praktijk‎ > ‎

Missie en Visie


Missie

Veel mensen lopen in hun leven een keer vast in milde of ernstige psychische klachten of zelfs complexe psychiatrische problematiek. KP Praktijk biedt diagnostiek en behandeling, psychotherapie, gericht op achterhalen van onderliggende oorzaken, oplossen van de beknelling en op afname van de klachten. Omdat elke behandelvraag anders is, biedt KP Praktijk vraaggerichte behandeling en een persoonlijke benadering, binnen een kader waarin de autonomie van de cliënt centraal staat. Motto is: Doen wat werkt. Leidraad is: Alleen doorgaan met behandelen als behandeling succesvol is. Een goede omschrijving van de duur en kwaliteit van de behandeling is: Zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. KP Praktijk biedt vanuit een rijke werkervaring en deskundigheid inzicht, handvatten en bewezen effectieve therapievormen afgestemd op de individuele behandelvraag.

Visie

In de toekomst wil KP Praktijk een praktijk voor basis en specialistische GGZ zijn, die deskundige en specialistische interventies biedt aan cliënten én supervisie, leertherapie en opleiding biedt aan collega's. Waar mogelijk wordt bijgedragen aan een zo groot mogelijke inzet, spreiding en toepassing van inzetbare effectieve behandelmethodiek. De waarde van de inzet is geënt op het zorgen voor afname van milde psychische klachten en een toename van regie aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. 
KP Praktijk wil een stabiele organisatie zijn die specialistisch en deskundig, maar ook daadkrachtig en soepel kan inspelen op individuele behandelvragen en op veranderingen in de zorgmarkt. Om dit te kunnen wordt er ingezet op mogelijkheden het multidisciplinaire netwerk van verschillende dienstverleners in de zorgmarkt te versterken. KP Praktijk zet bovendien in op dichtbij cliënt, collega en verwijzer voorzien in de behoefte aan specialistische kennis en behandeling. Digitale en ehealthtoepassingen worden, waar innovatieve mogelijkheden zich bevestigd hebben in effectiviteit, ingevoegd in het uitvoeren van de kerntaak en neventaken van KP Praktijk.