Welkom bij KP Praktijk óók online

<KP Praktijk heeft geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen>

KP Praktijk 

Op deze site is informatie te vinden over KP Praktijk. Dit is een praktijk voor klinische psychologie*. 

KP Praktijk biedt diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen met alle soorten psychische klachten. 

De Inzet van KP Praktijk is: doen wat werkt en behandelen op geleide van succes. Tijdens de samenwerking wordt bekeken en besproken of de therapie werkt. De therapie is succesvol als er concreet vooruitgang geboekt wordt. Zolang duidelijk is dat de samen opgestelde doelen bereikt (kunnen) worden,  blijven we hierin samenwerken. Wanneer er geen of niet genoeg vooruitgang geboekt wordt, kijken we waarom dat zo is. Soms kunnen behandeldoelen bijgesteld worden, methodiek aangepast, soms wordt iemand gericht verwezen.

In KP Praktijk werkt de psycholoog vooral vanuit de beroepen: klinisch psycholoog en psychotherapeut. Dankzij deze beroepen kan in KP Praktijk naast eenvoudige ook complexere problematiek behandeld worden.  Met een verwijzing van je huisarts of POH-GGZ ben je bij KP Praktijk hiervoor op de goede plek. 

* klinische psychologie gaat over geestelijke gezondheidszorg, over:
> wat werkt: van welke behandelingen is ervaren en bewezen dat ze werken 
> wat hindert:  psychische en psychiatrische klachten en problemen
> wat er aan de hand is: diagnostiek
> hoe dat komt: hoe zijn klachten en problemen ontstaan én
> wat er aan te doen is: indicatie, welke behandeling past bij wat er aan de hand is
> toepassen: therapie bieden

Een klinisch psycholoog stelt dus bij mensen vast wat er aan de hand is (diagnostiek) en biedt hen behandeling op maat (psychotherapie) 

Klinisch Psycholoog is een beschermde titel en een specialisatie, die is vastgelegd binnen de wet BIG.
de klinisch psycholoog BIG is lang en intensief geschoold in de geestelijke gezondheidszorg en het behandelen daarvan:
(4 jaar fte) de studie klinische psychologie aan de universiteit, plus
(2 jaar) werken als psycholoog, naast de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog,
(4 jaar) werken als gz psycholoog, naast de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog, dán
de registratie in het register van de wet BIG.

Veel klinisch psychologen deden naast bovenstaande (4 jaar) de beroepsopleiding tot psychotherapeut.
Per beroep gelden strenge regels voor regelmatige herregistratie, bedoeld om de deskundigheid te behouden.

KP Praktijk ~ H.C. Pootstraat 9 ~ 7552WZ Hengelo ~ mevr. drs. M.T. van Meeteren ~ 06 24199047 ~ KVK 59808470