KP Praktijk en behandeling van klachten

KP Praktijk en klachtbehandeling

Omdat KP Praktijk behandeling voor complexe problemen biedt (psychotherapie om ondermijnende patronen te doorbreken) is er weinig ruimte voor behandeling van enkelvoudige klachten.
Aanmelden met milde tot ernstig ontregelende psychische klachten is wel mogelijk wanneer er ruimte voor aanmeldingen is bij KP Praktijk.

Ook cliënten met traumagerelateerde klachten, zijn welkom.


LVVP wat is de generalistische basis ggz?

De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

Klachten en problemen die goed behandelbaar zijn binnen de basis GGZ:

EMDR kit

Voor veel van deze klachten kan je kiezen uit meer vormen van behandeling, we bespreken (na een intake en onderzoeksfase) welke behandelvormen er zijn en welke behandeling waarschijnlijk het best bij je aansluit.