Kosten

Kosten

het is van belang te noemen dat de praktijk aan het zorgplafond van VGZ zit, dus wanneer je verzekerd bent bij VGZ, dan kan KP Praktijk je (dit jaar) ook als er ruimte is, niet in behandeling nemen.

Vergoeding en kosten

Behandeling binnen de BGGZ en binnen de SGGZ wordt (buiten het wettelijk eigen risico van € 385,- per jaar voor 2020) doorgaans volledig vergoed vanuit het basispakket.

Voorwaarde daarbij is dat je behandelaar een contract heeft met je zorgverzekeraar.

KP Praktijk heeft contracten in 2020 met alle zorgverzekeraars.

Enkele zorgverzekeraars (VGZ en CZ) hebben hun budget voor zorg gelimiteerd met een zorgplafond.


Contracten

Voor vragen kun je voorafgaand aan de aanmelding je zorgverzekeraar raadplegen, zie ook Contracten zorgverzekeringen


Niet vergoedde zorg

Een aantal diagnoses (of terechte redenen om hulp te zoeken) vallen buiten de BGGZ en SGGZ en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar:


* aanpassingsstoornissen: als u iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals ontslag, overlijden, scheiding en psychische klachten heeft ontwikkeld.

Wanneer de behandeling, ondanks de aanpassingsstoornis, meer gericht is op uw persoonlijkheid, dan wordt de zorg wel vergoed.


* psychische klachten die direct te maken hebben met een lichamelijke aandoening. Hiervoor wordt alleen behandeld binnen een ziekenhuis.* relatieproblemen.


* zeer intensieve behandeltrajecten (meer dan 6000 minuten per jaar).


* sommige zorgverzekeraars hebben nog andere problemen uitgesloten van vergoeding. Controleer goed of dit het geval is bij je zorgverzekeraar.

Mocht je bij KP Praktijk toch een therapie willen volgen voor niet vergoedde zorg, dan moet je dit zelf betalen. De kosten daarvan (OVP) zijn €98,- per uur.


Kosten afzeggen binnen 24 uur

Als u een afspraak op tijd afzegt (dat is minstens 24 uur van tevoren), dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet of niet tijdig (minder dan 24 uur van tevoren) afzegt, krijgt u een rekening van €85,-.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt deze kosten niet.

U kunt een afspraak afzeggen door een voicemailbericht achter te laten op 06-24199047 of een email te sturen naar info@kppraktijk.nl.