Klachten

Klachtenreglement

Mocht u klachten hebben, dan kunt u terecht bij de LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Deze link verwijst direct naar het onderdeel klachtenbehandeling.

Waar mensen samenwerken kunnen er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door één van de medewerkers, de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Samen oplossen. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg naar een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de psycholoog. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de LVVP.

Klachtenregeling LVVP. De LVVP schrijft voor: Als u klachten heeft over uw psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psycholoog op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de LVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan -tegen de achtergrond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector van 1995- getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Ook bestaat er Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.