Praktijkzaken

Privacy:

Alle informatie die u mij geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ik heb een beroepsgeheim en dat betekent dat ik met niemand over de dingen die u mij toevertrouwt mag praten of schrijven zonder dat u daarvoor expliciet toestemming geeft.

Uw dossier is niet in te zien door derden en wordt niet gedeeld met andere hulpverleners. Slechts de wettelijk vereiste gegevens worden gedeeld met de zorgverzekeraars, dit in verband met de facturatie. Voor het verstrekken van informatie aan huisartsen en andere hulpverleners is altijd uw toestemming vereist.


Wanneer een derde verzoekt om informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld

Aan u wordt de beantwoording hiervan schriftelijk voorgelegd, waarna uw schriftelijke toestemming wordt gevraagd.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
KP Praktijk
beschikt over een bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL) bekend goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen in de praktijk, bij de behandelaar of openbaar in te zien via: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Zoek hier op KP Praktijk

Klachtenregeling:

Er wordt naar gestreefd om de begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen.
Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent.
Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om deze met mij te bespreken.
Dan kunnen we samen zoeken naar een goede oplossing.

Mocht het niet lukken om de ontstane problemen met elkaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken bemiddeling door een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)