Missie en Visie

Missie

Veel mensen lopen in hun leven een keer vast in milde of ernstige psychische klachten of zelfs complexe psychiatrische problematiek.
KP Praktijk biedt deze mensen inzicht en behandeling, psychotherapie, gericht op achterhalen van onderliggende oorzaken, oplossen van de beknelling en op afname van de klachten. Omdat elke behandelvraag anders is, biedt KP Praktijk vraaggerichte behandeling en een persoonlijke benadering, binnen een kader waarin de autonomie van de cliënt centraal staat.

Motto: Doen wat werkt.

Leidraad: Alleen doorgaan met behandelen als behandeling succesvol is.

Duur en kwaliteit: Zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is.

KP Praktijk biedt vanuit een rijke werkervaring en deskundigheid inzicht, handvatten en bewezen effectieve therapievormen afgestemd op de individuele behandelvraag.

Visie

In de toekomst wil KP Praktijk een gespecialiseerde praktijk zijn, die bovenal schematherapie interventies biedt aan cliënten met milde tot complexe psychische klachten, begrenst tegen het haalbare in een vrijgevestigde praktijk. KP Praktijk wil een stabiele organisatie zijn die specialistisch en deskundig, maar ook daadkrachtig en soepel kan inspelen op individuele behandelvragen en veranderingen in de zorgmarkt. Om dit te kunnen wordt er ingezet op mogelijkheden het multidisciplinaire netwerk van verschillende dienstverleners in de zorgmarkt te versterken. KP Praktijk wil bovendien dichtbij cliënt en verwijzer voorzien in de behoefte aan specialistische kennis en behandeling.

KP Praktijk ~ H.C. Pootstraat 9 ~ 7552 WZ Hengelo ~ mevr. drs. M.T. van Meeteren ~ 06 24199047 ~ KVK 59808470