Missie en Visie

Missie

Veel mensen lopen in hun leven een keer vast in milde of ernstige psychische klachten of zelfs complexe psychiatrische problematiek. KP Praktijk biedt deze mensen diagnostiek en behandeling, psychotherapie, gericht op achterhalen van onderliggende oorzaken, oplossen van de beknelling en op afname van de klachten. Omdat elke behandelvraag anders is, biedt KP Praktijk vraaggerichte behandeling en een persoonlijke benadering, binnen een kader waarin de autonomie van de cliënt centraal staat. Motto is: Doen wat werkt. Leidraad is: Alleen doorgaan met behandelen als behandeling succesvol is. Een goede omschrijving van de duur en kwaliteit van de behandeling is: Zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. KP Praktijk biedt vanuit een rijke werkervaring en deskundigheid inzicht, handvatten en bewezen effectieve therapievormen afgestemd op de individuele behandelvraag.

Visie

In de toekomst wil KP Praktijk een praktijk voor basis en specialistische GGZ zijn, die een ruime keuze aan deskundige en specialistische interventies biedt aan cliënten met milde psychische klachten tot aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. KP Praktijk wil een stabiele organisatie zijn die specialistisch en deskundig, maar ook daadkrachtig en soepel kan inspelen op individuele behandelvragen en veranderingen in de zorgmarkt. Om dit te kunnen wordt er ingezet op mogelijkheden het multidisciplinaire netwerk van verschillende dienstverleners in de zorgmarkt te versterken. KP Praktijk wil bovendien dichtbij cliënt en verwijzer voorzien in de behoefte aan specialistische kennis en behandeling. Om dit te kunnen wordt er gekeken naar mogelijkheden om de kerntaak en neventaken van KP Praktijk (flexibel) in te zetten op verschillende locaties.

KP Praktijk ~ H.C. Pootstraat 9 ~ 7552 WZ Hengelo ~ info@kppraktijk.nl ~ mevr. drs. M.T. van Meeteren ~ 06 24199047 ~ KVK 59808470