Supervisie en Opleiding

Supervisie praktisch:

Collega's met een vraag  voor supervisie of leertherapie zijn welkom
- dus óók wanneer er een aanmeldstop voor behandeling is- om contact op te nemen of hiervoor plek is  

Wanneer en waar
Supervisie en leertherapie vinden plaats online en in de praktijkruimte van KP Praktijk.  De eerste afspraak is een intake en kennismaking om over en weer te kunnen afstemmen. Wanneer blijkt dat we willen samenwerken is dit de start van de supervisie of leertherapie.

Werkwijze
Je stuurt een mail of belt met je vraag om supervisie of leertherapie en we spreken af. Vooraf ontvang je na connectie in karify een bevestiging van onze afspraak met toelichting op hoe ik je vraag je voor te bereiden.
Dan zien en spreken we elkaar om kennis te maken en doelen af te stemmen.
Wanneer een doel is supervisie/leertherapie mee te laten tellen voor de KP, PT, GZ, VSt of VGCt of een andere opleidingsroute dan helpt het om de opleidingsregels door te nemen en hierin alvast je weg te zoeken 

Kosten
Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 115,00 per 45 minuten. Bij missen of binnen 24 uur tevoren afzeggen, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Groepssupervisie schematherapie:
groepssupervisie, 2 supervisanten: € 160,- per sessie (60 minuten)
groepssupervisie, 3 supervisanten: € 240,- per sessie (90 minuten)

Schematherapiecocon
Opleiding en cursussen in schematherapie:
vinden plaats op locatie en in samenwerking met een collega schematherapeut-supervisor.

Schematherapiecocon:
met Anne-Marie Claassen, Femy Wanders en Diane Meijer geef ik basis- en vervolgcursussen schematherapie. 

Kort wat ik deed en doe:
na klinische psychologie in Groningen deed ik de KP en PT bij de RINO in Amsterdam, ook de opleidingsroute van de VGCt en Supervisor VGCt® , ook NVP supervisor en leertherapeut. Met veel plezier nadien de opleidingsroute van de VST en Supervisor VSt In deze vereniging zet ik me in voor de opleidingscommissie 

Ik word graag ingeschakeld als supervisor, als leertherapeut en als  opleider.

Ik ben geregistreerd  als

supervisor en leertherapeut van de
VSt, vereniging voor schematherapie
VGCt,vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie,
NVP, Nederlandse vereniging voor psychotherapie.

docent CRKBO 

Overige competenties/ervaringsdeskundigheid:
EMDR level I en II: behandeling van eenvoudig en complex trauma
dialectische gedragstherapie, kortdurende psychodynamische psychotherapie, groepspsychotherapie in deeltijd & dagbehandeling: psychodynamisch, schematherapeutisch en CGt bij complexe klachten en persoonlijkheidsstoornissen, hypnotherapie en cgt behandeling mbt psychosomatiek, onder meer chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis en diabetes mellitus, AFT; affectfobietherapie

Contact:    info@kppraktijk.nl  of   06 24199047