Supervisie en Opleiding

Ik word graag ingeschakeld als supervisor, als leertherapeut en als opleider.

Ik ben geregistreerd als

supervisor en leertherapeut van de
VSt, vereniging voor schematherapie
VGCt,vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie,
NVP, Nederlandse vereniging voor psychotherapie.

docent CRKBO

Schematherapiecocon:
met Anne-Marie Claassen, Femy Wanders en Diane Meijer geef ik basis- en vervolgcursussen schematherapie. Meer over schematherapiecursussen, schematherapiesupervisie, schemaleertherapie en schemaleertherapiegroepen vind je o
p schematherapiecocon

Wanneer en waar

Supervisie en leertherapie
vinden plaats online en in de praktijkruimte van KP Praktijk, zowel op werkdagen als in de avonduren (in overleg). De eerste afspraak is bij allebei een intake en kennismaking, om over en weer te kunnen afstemmen.
Wanneer blijkt dat we willen samenwerken is dit de start van de supervisie.

Schematherapiecocon
Opleiding en cursussen in schematherapie:
vinden plaats op locatie en in samenwerking met een collega schematherapeut-supervisor.

Werkwijze supervisie en leertherapie
Vooraf ontvang je na connectie in karify een bevestiging van onze afspraak met toelichting op hoe ik je vraag je voor te bereiden.
Dan zien en spreken we elkaar in een kennismaking waarin we doelen afstemmen.
Wanneer een doel is supervisie/leertherapie mee te laten tellen voor de VGCt of een andere opleidingsroute dan helpt het om de opleidingsregels (van de vereniging) door te nemen en hierin alvast je weg te zoeken (bij RINO welke KBSen wil je betrekken, bij VGCt bijv. lidmaatschap of huren van pe-dossier, kennis opdoen praktijktoetsen).

Je denkt voor de start alvast na over (SMART) doelen die je wilt bereiken. Tijdens een supervisieperiode maak je (ook) gebruik van video-opnames. Voorbereiding en reflectie zijn onderdeel van leertherapie en van supervisie.

Kosten
Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 110,00 per 45 minuten. Facturen worden gestuurd aan het einde van de maand, tenzij anders wordt afgesproken. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Over mij als supervisor/leertherapeut: KP Praktijk en Marieke van Meeteren

Kort wat ik deed en doe:
na klinische psychologie in Groningen deed ik de KP en PT bij de RINO in Amsterdam, ook de opleidingsroute van de VGCt en Supervisor VGCt
® , ook NVP supervisor en leertherapeut. Met veel plezier nadien de opleidingsroute van de VST en Supervisor VSt In deze vereniging zet ik me in voor de opleidingscommissie

gaf met plezier werkbegeleiding en ben actief als docent/opleider.
met Anne-Marie Claassen schreef ik mee aan een artikel in Psy-Xpert (jaargang 5, nummer 1, maart 2019) 'Diagnostiek volgens de schematherapie; het gebruik van de casusconceptualisatie als een werkmodel'. Samen geven we vervolgcursussen schematherapie.

Met Bram van der Boom, Roel Pietersen, Pepijn Steures schrijf ik een boek over online groepstherapie. Hierin schrijf ik de hoofdstukken: over online gestructureerde groepen, over een online cgtgroep protocol en over een online stgroep protocol. Doel is het boek in 2021 uit te geven.
We schreven een artikel over het boek in Psy-Xpert (jaargang 7, nummer 3, september 2021)
‘Groepstherapie online: what else is new?’ .

Met Bram, met Bram en Pepijn gaf ik in 2020 en 2021 opleiding in online behandelen.
Met Diane Meijer geef ik bij het VST congres'21 workshop over online schematherapie.

Overige competenties/ervaringsdeskundigheid:
EMDR therapie, level 1 en 2 (behandeling van eenvoudig en complex trauma)
Linehantherapie, dialectische gedragstherapie (behandeling van BPS)
5 gesprekkenmodel (kortdurende psychodynamische psychotherapie)
groepspsychotherapie in setting van intensieve deeltijd/dagbehandeling: psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (cluster C en B PersSt)
hypnotherapie en verschillende specifieke cgt programma's mbt psychosomatiek (chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis, diabetes mellitus)
AFT (affectfobietherapie)

Contact: info@kppraktijk.nl of 06 24199047