Supervisie en Opleiding
Ik word graag ingeschakeld als supervisor, als leertherapeut en als opleider.

Ik ben geregistreerd

supervisor VSt en leertherapeut VSt (vereniging voor schematherapie)

supervisor VGCt en leertherapeut VGCt (vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie),

supervisor NVP en leertherapeut NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie),

docent CRKBO,
o.m. met A.M. Claassen geef ik basis- en vervolgcursussen schematherapie

Wanneer en waar

Supervisie en leertherapie
vinden plaats online en in de praktijkruimte van KP Praktijk, zowel op werkdagen als in de avonduren (in overleg). De eerste afspraak is bij allebei een intake en kennismaking, om over en weer te kunnen afstemmen.
Wanneer blijkt dat we willen samenwerken is dit de start van de supervisie.

Opleiding in schematherapie
vindt plaats op locatie en in samenwerking met een collega schematherapeut-supervisor.

Werkwijze supervisie en leertherapie
Vooraf ontvang je na connectie in karify een bevestiging van onze afspraak met toelichting op hoe ik je vraag je voor te bereiden.
Dan zien en spreken we elkaar in een kennismaking waarin we doelen afstemmen.
Wanneer een doel is supervisie/leertherapie mee te laten tellen voor de VGCt of een opleidingsroute helpt het om de opleidingsregels (van de vereniging) door te nemen en hierin alvast je weg te zoeken (bij RINO welke KBSen wil je betrekken, bij VGCt bijv. lidmaatschap of huren van pe-dossier, kennis opdoen praktijktoetsen).

Je denkt voor de start alvast na over (SMART) doelen die je wilt bereiken.
Tijdens een supervisieperiode maak je (ook) gebruik van video-opnames.
Voorbereiding en reflectie zijn onderdeel van leertherapie en van supervisie.

Kosten
Het tarief van supervisie en het tarief van leertherapie is gelijk, te weten: € 100,00 per 45 minuten. Facturen worden gestuurd aan het einde van de maand, tenzij anders wordt afgesproken. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Over mij als supervisor/leertherapeut: KP Praktijk en Marieke van Meeteren

Kort wat ik deed en doe:
ik studeerde klinische psychologie in Groningen en deed daarna de KP en PT bij de RINO in Amsterdam, deed de opleidingsroute van de VGCt, werd lid VGCt® en Supervisor VGCt
® , ook NVP supervisor en leertherapeut. Met veel plezier deed ik de opleidingsroute tot schematherapeut en ben senior schematherapeut én Supervisor en leetherapeut VSt en lid van de opleidingscommissie van de vereniging voor schematherapie. Ik heb met veel plezier werkbegeleiding in instellingen gegeven en ben nu actief als docent/opleider.
Begin 2019 schreef ik samen met Anne-Marie Claassen een artikel dat geplaatst is in Psy-Expert (jaargang 5, nummer 1, maart 2019) 'Diagnostiek volgens de schematherapie; het gebruik van de casusconceptualisatie als een werkmodel'.
We geven samen de basis en de vervolgcursus Schematherapie en de Gezond Volwassene. Op dit moment schrijven Bram van der Boom, Roel Pietersen, Pepijn Steures en ik een boek over online groepstherapie. Hierin schrijf ik drie hoofdstukken: over online gestructureerde groepen, over een online cgtgroep protocol en over een online stgroep protocol.

Overige competenties/ervaringsdeskundigheid:
EMDR therapie, level 1 en 2 (behandeling van eenvoudig en complex trauma)
Linehantherapie, dialectische gedragstherapie (behandeling van BPS)
5 gesprekkenmodel (kortdurende psychodynamische psychotherapie)
groepspsychotherapie in setting van intensieve deeltijd/dagbehandeling: psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (cluster C en B PersSt)
hypnotherapie en verschillende specifieke cgt programma's mbt psychosomatiek (chronische hoofdpijn, prikkelbare darmstoornis, diabetes mellitus)
AFT (affectfobietherapie)

Contact: info@kppraktijk.nl of 06 24199047